< LO Notodden
 

Hensikten med denne sida er å samle nettressurser til bruk for skiftarbeidere og tillitsvalgte. Har du tips til sida, send en melding til egil@lonotodden.no.

Skiftarbeid og helse

STATOIL:

Anbefalte tiltak vedr skift- og nattarbeid

Utarbeidet av arbeidsgruppe som ble nedsatt etter lønnsforhandlingene I Statoil 2004 (pdf-fil).

Faktaark om skift og turnus
Magnar Kleiven som er medisinsk fagansvarlig i NHO har skrevet et faktaark om skift og turnus. Kleiven oppsummerer hvordan skiftarbeidet virker inn på helsa og trekker opp noen prinsipper for utforming av skiftplaner. Faktaarket er utgitt av Idebanken for sykefraværsarbeidet og kan lastes ned fra deres nettsider (pdf-fil) 

Arbeidslivet svikter skiftarbeiderne

Skift- og nattarbeid er langt mer helsefarlig enn arbeidslivet har tatt innover seg. De ansattes organisasjoner har sviktet skiftarbeiderne, mener professor Torbjörn Åkerstedt. (BA 15.04.05)

 

Rømmer fra syke skift

I løpet av én enkelt uke sjonglerer sykepleiene mellom nattevakter, tidligvakter, dagvakter og kveldsvakter. – En viktig nøkkel til det enorme sykefraværet, mener Norsk sykepleierforbund. (BA 15.04.05)

- Skadelig å jobbe kveld
Hver tredje person jobber til andre tider enn åtte til fire. - Helseskader og tap av sosialt nettverk kan bli resultatet, mener arbeidslivsforsker.
Arbeidskraftsundersøkelsen for andre kvartal i år viser at 640.000 nordmenn jobber utenom ordinær arbeidstid. Dette utgjør 30,3 prosent av alle ansatte. (Absentia 18.10.04)

ALT OM SØVN
Lommelegens temasenter om søvn

Søvnen påvirker helsa vår
Forekomsten av arbeidsrelaterte søvnforstyrrelser og søvnmangel er eksepsjonelt stor i Finland. Arbeidseffektiviteten, helsa og sikkerheten påvirkes betydelig, melder Institutet för arbetshygien. 24-timerssamfunnets skadevirkninger må motarbeides med en nasjonal søvnkampanje, mener instituttet. (LO-aktuelt 12.08.04)

Forskere: Fleksibelt skiftarbeid er best
Kortere vakter og selvbestemte turnuser er den beste måten å arbeide skift på, ifølge svenske forskere. Det er borrebas John Magne Hansen enig i. Tid til å slappe av etter en vakt er det beste rådet for å trives med å jobbe utenom vanlig arbeidstid.

- Nattskift farlig

En ny studie viser at kvinner som går i vaktturnus med nattskift har økt risiko for å utvikle endetarmskreft. (VG 14.06.03)

Utfordrer vår innebygde klokke
- Det er store forskjeller på hvordan man takler skiftarbeid, og det er mye man kan gjøre selv for å takle det bedre, sier overlege Harriet Akre ved søvnseksjonen på Ullevål sykehus. Skiftarbeid utfordrer vår naturlige, innebygde klokke som sier når det er naturlig for oss å sove. - Når man skal over på dagtid igjen er det viktig at man er ute og får nok lys i øynene. (Dagsavisen 31.01.02)

Kvinner ikke skapt for skiftarbeid? - Lommelegen.no
Det kan tenkes at kvinnens kropp ikke er biologisk skapt for svingningene ved skiftarbeid. Kreftlege Lars Ottestad antyder dette som en forklaring på hvorfor nattarbeidende kvinner har økt risiko for brystkreft. Professor Ole Didrik Lærum fastslår at vi mennesker er svært følsomme for forstyrrelser i døgnrytmen. 

 

Nattarbeid gir hjerterisiko
Fra før er det kjent at skiftarbeid og uregelmessig arbeidstid er skadelig for helsa. Og når nattarbeidere går hjem i fullt dagslys, blir det vanskelig for kroppen å stille seg om til nattmodus, som er det arbeideren trenger for å sove ut og restituere seg. (Dagsavisen 09.07.01)

Skift- og nattarbeid kan gi helseproblemer
Stadig flere mennesker i den vestlige verden jobber i dag skift eller permanent nattarbeid. Dette er på ingen måte uproblematisk. - Mange undersøkelser viser at skift- og nattarbeid kan føre til en rekke helseproblemer hos de ansatte. De vanligste plagene er forstyrrelser av søvnrytmen og mer eller mindre konstant tretthet. På lengre sikt øker også risikoen for ulykker, mageproblemer og hjerte-/karsykdommer, sier Torbjørn Åkerstedt som er professor ved Statens institutt for psykososial miljømedisin, avdeling for stressforskning ved Karolinska sjukhuset i Stockholm. (Helsenytt for alle)

- Nattjobbing bør bli forbudt
Nattjobbing er helsefarlig og bør helst ikke forekomme, mener den svenske professoren Torbjörn Åkerstedt. (VG 18.10.99)

Søvnproblemer
Forskere har ikke kunnet påvise at du blir syk av søvnproblemer. Det farligste når du er trøtt, er at du kan sovne bak rattet og bli årsaken til en alvorlig trafikkulykke som kan skade eller ta livet av både deg og andre. Heldigvis kan du gjøre noe selv for å få nok søvn.  (Helsenytt for alle)

 

Mer om skiftarbeid og helse

Økt ulykkesrisiko ved nattarbeid

En av 20 sovner på jobb
Dette bør norske arbeidstakere gjøre mer av når de er på jobb, mener forsker.
- Det soves altfor lite på arbeidsplassene. Arbeidstakerne burde hatt innlagte hvilepauser, sier Karin Widerberg ved Universitetet i Oslo.
(Dagsavisen 24.09.02)
Nattarbeid farlig
Det er slett ikke bare ubekvemt å jobbe om natten. Internasjonal forskning viser nemlig også at helserisikoen øker for dem som jobber om natten. (Dagsavisen 22.06.00)
Nattarbeid kan være livsfarlig
STAVANGER (VG) Trette arbeidere på nattskift bidrog til ulykker som Tsjernobyl, Exxon Valdez og Bhopal. Omfanget av nattarbeid øker, og tilsvarende ulykker vil skje igjen, mener eksperter. (VG 15.10.99)

 

Hvordan overleve med skiftarbeid

Skiftnyckeln
Skiftarbete innebär både fördelar och nackdelar. Den här skriften handlar främst om vad som kan göras för att lindra de negativa följderna av att arbeta på oregelbundna tider. (Pappers) Last ned med Acrobat Reader.
 
Lange dage - korte uger
Formålet med denne oversigt er at vurdere indførelsen af komprimerede arbejdsuger og deres helbredsmæssige konsekvenser givet forskellige fysiske, mentale og sociale krav i arbejdet.

Kompensasjonsformer

Til søksmål mot 18 grafiske bedrifter
Striden om faste skifttillegg skal inngå i grunnlaget for bedriftsvise tjenestepensjoner, havner nå i rettsapparatet. Norsk Grafisk Forbund tar ut søksmål mot 18 bedrifter på vegne av sine medlemmer i disse virksomhetene. (LO-nytt 09.03.04)
Overvinner frykt med bedre lønn
Fire av ti nattarbeidere føler seg utrygg på jobb, men god betaling gjør at de likevel tør. (Nettavisen 03.06.98)

Krever rettferd for turnusarbeid Sykepleierne og hjelpepleierne krever på ny at tredelt turnus i helsevesenet nå må bli likestilt med skiftarbeid i industrien. (Aftenposten 09.09.97)

Helsearbeidere krever kortere dag (Aftenposten 23.09.96)
 

Fakta om skift- og turnusarbeid

Arbeidstid et klassespørsmål

Andelen skiftarbeidere i industrien øker. En ny rapport fra svensk LO viser at arbeidstiden er blitt et klassespørsmål.

[Publisert i LO-nytt : 26.10.2005]

 

Arbeidskraftundersøkelsen. Arbeidstidsordninger, 2. kvartal 2003

Én av tre jobbet utenom ordinær dagtid

De siste årene har det vært en økning i antall ansatte som jobber utenom ordinær dagtid. Hver tredje person jobbet på andre tider av døgnet, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå fra 2. kvartal 2003.

Flesteparten som arbeidet utenom ordinær dagtid, gjorde det på grunn av skift- eller turnusarbeid. (SSB 08.03.04)

Følger du linken til SSB, finner du også tidligere publiserte artikler om skift- og turnusarbeid.

Diverse

 

LO-kongressen 2001:
Vi må ha orden på ferie også for skift- og turnusarbeidere

Oddbjørg Strømme, NKF, fra Sarpsborg tok opp spørsmålet om feriefritid for ansatte med skift- og turnusarbeid. (LO i Østfold 9.05.01)

Regjeringen vurderer endring for turnusarbeidere  
I løpet av høsten skal Regjeringen legge frem en utredning om turnusarbeid, men lite forskning på området gjør arbeidet vanskelig. (Aftenposten 08.07.99)
 

Våkent øye i mørkt tårn
I den klare, svarte høstnatten kan flygelederne følge flyene på himmelen og på skjermen før maskinen setter seg på plassen som ser ut som en juledekorasjon fra det 90 meter høye tårnet. (VG 15.10.00)


LO Notodden
Kontor: LO-senteret, Torvet 4, 3674 Notodden
Tlf: 350 29 050 - Fax: 350 29 081
Postadresse: Postboks 31, 3671 Notodden
E-post: 
post@lonotodden.no
Webansvarlig: egil
@lonotodden.no