FrP og faglige rettigheter
< Til LO Notoddens hovedside   
  

Store deler av LO's medlemsmasse stemmer på FrP, et parti som har til hensikt å rive ned det fagbevegelsen har kjempa fram. Her har vi samla noen artikler som tar for seg de negative følgene av FrPs poltitikk. 

Her finner du en nyttig lenkesamling om privatisering.

Les FrPs handlingsprogram på http://www.frp.no/.


25 prosent større lønnsforskjell med Frp

Fremskrittspartiet vil ta makta fra LO-pampene, og ha lønnsoppgjør på hver enkelt arbeidsplass. Nye beregninger viser at det vil øke lønnsforskjellene med 25 prosent. (Dagsavisen 30.04.06)

Frp sparket ansatte fra talerstolen

I Osterøy måtte en vantro administrasjon under et kommunestyremøte nylig sitte og lytte til at Frp offentlig ga èn etter èn person, til sammen femten ansatte, sparken.

Blant disse var rådmannen, plan- og utbyggingssjefen, en barnehagekonsultent, en jordbrukskonsulent og en pedagogisk konsulent. (Fagbladet 4.11.05)

FrP og fagbevegelsen

Taper 40 000 i overtid med FrP
Med FrP på vippen vil mange arbeidstakere tape 40 000 overtidskroner i snitt pr. år.  Det bekreftet FrPs stortingskandidater i Akershus på et nettmøte i Romerikes Blad i dag.
(LO 06.09.05)

 

Fremskrittspartiet og AFP

Frp har gått i mot oppbyggingen av AFP-ordningen, hvilket innebærer at Norge under ledelse av Frp ikke ville hatt noen pensjonsordning før fylte 67 år for andre enn helt spesielle yrkesgrupper. (LO 02.09.05)

 

FrP nekter å svare LO-medlemmene

– Det er utrolig arrogant at Fremskrittspartiet ikke vil svare på de spørsmålene som LOs medlemmer har pekt på som de viktigste. Det er mangel på respekt for en bred demokratisk prosess, mener LO-leder Gerd-Liv Valla.

(LO 19.08.05)

 

Frp og arbeidslivet

Fremskrittspartiet sikrer flertall for regjeringens forverring av norsk arbeidsliv og avslører samtidig total mangel på innsikt i mange norske arbeidstakeres hverdag. (LO-Aktuelt 26.05.05)

 

Fr.p. tar gavepensjonen fra tidligpensjonerte

FrP sørger for at Regjeringen får flertall for å ta gavepensjonen fra arbeidstagere som går av på avtalefestet pensjon (AFP). Mens Arbeider-partiet, Senterpartiet og SV går i mot forslaget. (Aftenposten 08.11.03)

LO med notat om FrP sin politikk i arbeidslivet
Carl I. Hagen har tidligere uttalt at han er i mot at fagforeninger og klubber uttaler seg om politiske spørsmål.
I et nytt LO notat pekes det på at FrP sin politikk får drastiske følger for våre lønns- og arbeidsvilkår. (www.heis.no)

Dette vil Frp - vil du?
I Frp-land skal du selv - og bare du - forhandle med sjefen din om  ansettelsesvilkår, lønn og overtid. Blir du syk, får du ikke sykepenger de to første dagene, deretter bare 80 prosent. Mister du jobben, mister du trygden, hvis du nekter å dra til Svalbard.
Denne artikkelen av Nina Sandås har tidligere har stått i LO-Aktuelt. (Anbefales!)

Carl I.Hagen om lønnsavtaler (HMF)
- Jeg vil ikke i lovs form forby faglige klubber og foreninger å uttale seg om politiske spørsmål. Men jeg er imot at de gjør det. En landsomfattende fagbevegelse skal heller ikke beskjeftige seg med Iønnsspørsmål. Dette sa Hagen til Klassekampen i 1988. Intervjuet er gjengitt på Heismontørenes nettsider.

Frp vil avskaffe landsomfattende tarifavtaler
(Dagbladet) Handel og Kontors forbundsleder advarer medlemmene mot å stemme på FrP.

Frp vil svekke LO-makten 
39 prosent av LO-medlemmene sier ja til Frp - samtidig sier de ja til et politisk parti som vil redusere makten fagbevegelsen har i dag. (Nettavisen 15.09.00)

 
Nyheter og fakta

Stykkpris på avveie: FRPs "Rikstrygdeverksmodell" for eldreomsorg
Et nytt samfunnsnotat viser at Fremskrittspartiets forslag om en "Rikstrygdeverksmodell" for eldreomsorgen med statlige stykkpriser og konkurranse kan gi økte forskjeller og byråkrati.
(LO 07.09.05)

SKANDALEKOMMUNEN FARUM
FrP: En grønn oase ..
.
Skulle til skandalekommune for å lære
Farum kommune ble sett på som et fyrtårn og en kommune de fleste kan lære mye av, men det var før skandalene kom på red og rekke denne vinteren. (Dagbladet 19.02.02) 

Kommentar og analyse

Varme pølser Carl I. Hagen serverte i går varme pølser og burgere på Youngstorget så fulle av valgflesk at det rant i strie, glinsende strømmer i munnvikene til dem som stilte seg i kø foran kullgrillene. (Dagbladet, leder, 29.04.01)

Ynkelighetenes teater
Fremskrittspartiet har alltid hentet inspirasjon fra USA. Med sine skandaler, sin selvgodhet og sitt hykleri er de ikke lenger kopister. De overgår dem. (Andras Wiese, Dagbladet, 17.02.01)

Finnes venstresida?
Finnes venstresida? Jeg ser bare saker og ikke helhet. Men stilt overfor høyrepopulismen er en rein saksorientering livsfarlig. Hvor er de store ideene? Hvor er prinsippene? Hvor er analysen? Ta for eksempel bensinprisen.
Pål Steigan stiller noen viktige spørsmål.

Skamløst og kynisk (Dagbladet 20.09.00) Skamløshet og kynisme er ingen ukjente størrelser for politikken. Ikke desto mindre ble en barriere brutt med det «innvandrerregnskapet» i Os kommune som ble lagt fram mandag.
Herlig oppgjør Søviknes' innvandrerregnskap.

Frp lokalt

Eldrepolitikken på Nøtterøy

(av Nøtterøy AP)

Siden kommunevalget for to år siden har Nøtterøy Arbeiderpartis kommunestyrerepresentanter arbeidet iherdig for å bedre eldreomsorgen i kommunen.

Til tross for at vi hele tida har hatt økonomisk dekning for våre forslag, har flertallet i kommunestyret, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti etter tur avvist våre forslag.

De har sagt:

  • NEI til å øke bemanningen i hjemmetjenesten

  • NEI til å bedre hjemmehjelptilbudet

  • NEI til utvide antall plasser på Gipø pleiehjem.

  • NEI til å etablere et akuttilbud for pleietrengende på Bjønnesåsen

  • NEI til å lage en 10 års utviklingsplan for eldrepolitikken i kommunen

Det samme flertallet har:

  • Skåret ned på bemanningen i hjemmetjenesten

  • Lagt ned en avdeling på Gipø for å finansiere det nye sykehjemmet for demente på Bjønnesåsen

  • Omorganisert omsorgsektoren slik at det er blitt flere til å administrere og færre til å pleie

Fremskrittspartiets bidrag til eldreomsorgen på Nøtterøy består i et forslag om å konkurranseutsette de demente på Bjønnesåsen!                                      

Besøk oss på: www.apnett.no